Gabinet: Wrocław, ul. Żernicka 215
Rejestracja: 601 775 123
dr n. med. Dariusz Kraśnicki skype
Nasz e-mail - zadaj pytanie!

Jak założyć NZOZ, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Jak założyć NZOZ - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ?Na przykładzie Medycyna Pracy Wrocław ulica Żernicka 215.

Od Przychodnia Medycyny Pracy Wrocław

Formuła działalności lekarskiej jako praktyka lekarska powoli wyczerpuje się. Widać konsolidację na rynku usług medycznych i coraz większą rolę zaczynają odgrywać "więksi gracze".

Od Przychodnia Medycyny Pracy Wrocław


Wyświetl większą mapę

 • Największym problemem gabinetów jest formalny zakaz zatrudniania personelu, pomimo statusu przedsiębiorcy
 • Również pozycja wobec NFZ jest dużo gorsza, chociaż dla medycyny pracy odgrywa to mniejszą rolę.

Idealną jest sytuacja kiedy możemy projekt ZOZ-u uzgodnić na etapie kupna lokalu od dewelopera /przed końcowym wykończeniem/. Pozwoli to :

 • Zaplanować od razu wszystkie wymagane pomieszczenia /szczególnie podjazdy i toalety dla niepełnosprawnych, kącik gospodarczy czy podciągnięcie wody i zamontowanie umywalek we wszystkich pomieszczeniach, szerokość drzwi itp/
 • Z reguły musi zapaść decyzja o zainstalowaniu właściwej wentylacji lub klimatyzacji.
 • Zachęcam wszystkich, do konsultacji projektu wstępnego w Sanepidzie !!. Pozwoli to uniknąć kosztownych przeróbek.

Pomieszczenie oddane przez dewelopera jako ZOZ nie wymaga potem zgłaszania poprawek do wydziału architektury.

Następnym etapem są opinie sanepidu / w sumie najważniejsze z całości dokumentacji/:

 • Wymaga to z reguły dwóch wizyt pracowników Stacji Powiatowej. Końcowa opinia jest podstawą do złożenia wniosku do Urzędu Wojewódzkiego. Koszt opinii w 2010 roku wyniósł mnie 248 zł.

Następnie całość dokumentacji do założenia ZOZ składa się do Urzędu Wojewódzkiego. Są to następujące dokumenty

 • Wniosek o wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
 • Akt utworzenia zakładu
 • Statut zakładu w dwóch egzemplarzach. Jeden zostaje w Urzędzie, a drugi oddają .
 • Regulamin porządkowy
 • Oświadczenie kierownika o przejęciu obowiązków
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów przez kierownika pracy ponad 5 lat /świadectwa pracy/
 • Dyplom, prawo wykonywania zawodu oraz dyplom specjalizacji
 • Uprawnienia do lokalu /akt notarialny lub umowa wynajęcia lokalu/
 • Wpis do rejestru działalności gospodarczej
 • Numer NIP oraz Regon
 • Opłata skarbowa 190 zł + 5 zł za wniosek - w moim przypadu było to 217 zł - ponieważ płaci się 50 groszy za każdą kartkę załącznika.

Praktyczne problemy przy zkładaniu NZOZ-u /Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej/

 • Sanepid - warto bardzo dokładnie ustalić warunki jakie muszą spełniać pomieszczenia /dotyczy to szczególnie kącików sanitarnych czy pomiarów wydajności klimatyzacji/. Na kontrolę oraz opinię sanepidu z reguły trzeba czekać kilka tygodni.
 • Urząd Wojewódzki - idzie w miarę sprawnie - większość wymaganych dokumentów /statusy, regulaminy czy wnioski można ściągnąć z internetu/. Dokumenty oryginalne do wglądu - poświadczone za zgodność ksero do urzędu.
 • Na sam koniec dostajemy Decyzję o wpisie do rejestru /można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą/. We Wrocławiu podpisue ją Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego.

Jak założyć NZOZ powrót do strony głównej

 

Rejestracja Internetowa Krajowego Rejestru ZOZ-ów

Podziel się: